CJENIK OGLASNOG PROSTORA

cijela stranica (1/1) 3.600 kn;
pola stranice (1/2) 1.800 kn;
trećina stranice (1/3) 1.200 kn;
četvrtina stranice (1/4) 900 kn;
osmina stranice (1/8) 450 kn.

Unutarnje stranice omota
cijela stranica (1/1) 5.400 kn;
1/2 stranice 2.700 kn;
1/3 stranice 1.800 kn;

Zadnja stranica 7.200 kn
(tu stranicu nije moguće dijeliti).

U ovu cijenu nije uračunat PDV koji plaća oglašivač.