povratak na časopis      svi impresumi     

broj: 56           
13. ožujka 1996.


 
Izdavač: J.P. »Hrvatske šume« Zagreb
Glavni urednik: Antun-Zlatko Lončarić, dipl ing.
Redakcija: Vesna Cunić, dipl.pol. Antun-Zlatko Lončarić, dipl.inž. Miroslav Mrkobrad
               dipl.pol. Zvonko Peičević, Vesna Pleše, dipl.pol. Ivica Tomić, dipl.inž.
Uređivački odbor: Marin Tomaić, dipl. ing; Ivan Tomić, dipl. ing.; Ankica Piculek
                         Ivan Hill, dipl. prav. Gordana Colnar, Antun-Zlatko Lončarić, dipl. ing.
Oblikovanje: Krešimir Vida      Tisak: Medijski centar »Glas Slavonije«, Osijek      Naklada: 12000

Adresa redakcije: LJ. F. Vukotinovića 2, 10000 Zagreb, tel. 01/4804 169

Novine "Hrvatske šume" izlazile su od 8. svibnja 1992. (br.1) pa do kraja 1996. (br.65), da bi ih u 1997. zamijenio istoimeni mjesečni časopis. Novine su izlazile uglavnom dvotjedno i pokrivale su uglavnom život i rad u poduzeću Hrvatske šume. Namjenjene su bile upravo djelatnicima pa su, uz tiražu od 12000 primjeraka dostavljane svim zaposlenicima Poduzeća.
Puni sadržaj svih brojeva dostupan je na ovim stranicama. Pretisak i korištenje materijala iz novina dozvoljeno je, uz navođenje izvora.


godište: 1996

   ARHIV:  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(full text search)          novine HŠ: 1992 1993 1994 1995 1996 br.56
13. ožujka 1996.


br.57-58
20. svibnja 1996.


br.59
svibnja 1996.


br.60
30. srpnja 1996.


br.61
10. rujna 1996.


br.62-63
8. studenoga 1996.


br.64
2. prosinca 1996.


br.65
24. prosinca 1996.

(C) 2008/2009 HRSUME WebTeam