povratak na časopis      svi impresumi     

broj: 56           
13. ožujka 1996.


 
Izdavač: J.P. »Hrvatske šume« Zagreb
Glavni urednik: Antun-Zlatko Lončarić, dipl ing.
Redakcija: Vesna Cunić, dipl.pol. Antun-Zlatko Lončarić, dipl.inž. Miroslav Mrkobrad
               dipl.pol. Zvonko Peičević, Vesna Pleše, dipl.pol. Ivica Tomić, dipl.inž.
Uređivački odbor: Marin Tomaić, dipl. ing; Ivan Tomić, dipl. ing.; Ankica Piculek
                         Ivan Hill, dipl. prav. Gordana Colnar, Antun-Zlatko Lončarić, dipl. ing.
Oblikovanje: Krešimir Vida      Tisak: Medijski centar »Glas Slavonije«, Osijek      Naklada: 12000

Adresa redakcije: LJ. F. Vukotinovića 2, 10000 Zagreb, tel. 01/4804 169

Novine "Hrvatske šume" izlazile su od 8. svibnja 1992. (br.1) pa do kraja 1996. (br.65), da bi ih u 1997. zamijenio istoimeni mjesečni časopis. Novine su izlazile uglavnom dvotjedno i pokrivale su uglavnom život i rad u poduzeću Hrvatske šume. Namjenjene su bile upravo djelatnicima pa su, uz tiražu od 12000 primjeraka dostavljane svim zaposlenicima Poduzeća.
Puni sadržaj svih brojeva dostupan je na ovim stranicama. Pretisak i korištenje materijala iz novina dozvoljeno je, uz navođenje izvora.


godište: 1996

   ARHIV:  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
(full text search)          novine HŠ: 1992 1993 1994 1995 1996 br.56
13. ožujka 1996.


br.57-58
20. svibnja 1996.


br.59
svibnja 1996.


br.60
30. srpnja 1996.


br.61
10. rujna 1996.


br.62-63
8. studenoga 1996.


br.64
2. prosinca 1996.


br.65
24. prosinca 1996.

(C) 2008/2009 HRSUME WebTeam