povratak na časopis      svi impresumi     

broj: 43           
25. siječnja 1995.


 
Izdavač: J.P. »Hrvatske šume« Zagreb
Glavni urednik: Antun - Zlatko Lončarić, dipl ing.
Redakcija: Marijan Domović, Vesna Hrkalović, Antun-Zlatko Lončarić
               Miroslav Mrkobrad, Vesna Pleše, Zvonko Peičević
Uređivački odbor: Petar Jurjević. dipl. ing. (predsjednik)
                         Antun-Zlatko Lončarić, dipl. ing. Vesna Hrkalović, Ivan Hill, dipl. iur, Gordana Colnar
Oblikovanje: Miljenko Bogdanić      Tisak: Hrvatska tiskara Zagreb      Naklada: 12000

Adresa redakcije: LJ. F. Vukotinovića 2, 10000 Zagreb, tel. 01/4804 169

Novine "Hrvatske šume" izlazile su od 8. svibnja 1992. (br.1) pa do kraja 1996. (br.65), da bi ih u 1997. zamijenio istoimeni mjesečni časopis. Novine su izlazile uglavnom dvotjedno i pokrivale su uglavnom život i rad u poduzeću Hrvatske šume. Namjenjene su bile upravo djelatnicima pa su, uz tiražu od 12000 primjeraka dostavljane svim zaposlenicima Poduzeća.
Puni sadržaj svih brojeva dostupan je na ovim stranicama. Pretisak i korištenje materijala iz novina dozvoljeno je, uz navođenje izvora.


godište: 1995

   ARHIV:  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
(full text search)          novine HŠ: 1992 1993 1994 1995 1996 br.43
25. siječnja 1995.


br.44
20. veljače 1995.


br.45
22. ožujka 1995.


br.46
12. travnja 1995.


br.47-48
29. svibnja 1995.


br.49-50
10. srpnja 1995.


br.51-52
22. rujna 1995.


br.53
23. listopada 1995.


br.54-55
23. prosinca 1995.

(C) 2008/2009 HRSUME WebTeam