novi broj     impresumi     arhiva     pretraživanje              novine HŠ                              PRIMANJE ČASOPISA (GDPR)    
broj: 48           
ISSN 2584-6728
prosinac 2000


 
Mjesečnik "Hrvatske šume"
Izdavač: Hrvatske šume d.o.o. Zagreb
Direktor: Željko Ledinski
Glavni urednik: Miroslav Mrkobrad
Redakcija: Antun Zlatko Lončarić, Miroslav Mrkobrad, Vesna Pleše
                     Ivica Tomić
Uređivački odbor: Branko Meštrić, Ivan Hodić, Mladen Slunjski
                                  Herbert Krauthaker, Čedomir Krizmanić, Ladislav Jursik, Željka Bakran
Oblikovanje: Rabus Media      Tisak: Varteks      Naklada: 6200

Adresa redakcije: Branimirova 1, 10000 Zagreb, tel. 01/4804 169
                         email: goran.vincenc@hrsume.hr

Časopis je besplatan i dostavlja se zaposlenicima Poduzeća, školama, državnim institucijama, općinama, gradovima, poduzećima i poslovnim partnerima putem pošte. Puni sadržaj svih brojeva dostupan je na ovim stranicama. Pretisak i korištenje materijala iz časopisa dozvoljeno je i poželjno, uz navođenje izvora.
Uredništvo se ne mora uvijek slagati s mišljenjima autora teksta.
Pozivaju se oglašivači da koriste veliku raširenost ovog časopisa, naročito među školskom populacijom, i pod vrlo povoljnim uvjetima objave svoj oglas. Uvjeti oglašavanja dani su OVDJE.
SADRŽAJ:
str autor naslov
nasl. Lončarić, Antun Zlatko Veprina
1 Pleše, Vesna Šume Velebita ponos su krasnarskih šumara
3 Mrkobrad, Miroslav Jedinstveno poduzeće s više profitnih centara odgovorit će zahtjevima budućnosti
5 Mrkobrad, Miroslav Gdje su dodirne točke s hrvatskim šumarstvom?
6 Kružić, Tono Po čemu se razlikuju dva certifikacijska sustava za šumarstvo
8 Tomić, Ivica Bogatstvo u raznolikosti šumskih sastojina
9 Lončarić, Antun Zlatko Možemo li sačuvati Porić
11 Tomić, Ivica U raskoraku između potreba i mogućnosti
12 Tomić, Ivica Stroj za pripremu staništa i podsijavanje
13 Peičević, Zvonko Nužno deminiranje šumskih površina
14 Mrkobrad, Miroslav Pred sindikatom su novi izazovi
15 Mrkobrad, Miroslav Kada će početi pregovori?
16 Mrkobrad, Miroslav Imamo tartufe a nemamo zakon o njima!
19 Mrkobrad, Miroslav Niti auto ni traktor ne bi vozili, da ni tartufa!
21 Mrkobrad, Miroslav Čiji je samostan sv. Mihovila
22 Peičević, Zvonko Slavonski divovi - spomenici prirode
23 Tomić, Ivica Nedostaje informatička oprema
24 Lončarić, Antun Zlatko Kroz stijene Velebita do prve gospodarske osnove
27 Tomić, Ivica Najveće izmjene na čaglinskoj šumariji
27 Tomić, Ivica Bez glavnog prihoda
28 Mrkobrad, Miroslav Može li se suradnja proširiti?
28 Tomić, Ivica Gubitak unatoč izvršenim planskim zadacima
29 Pleše, Vesna Hrvatske šume ne mogu biti ničija socijala
29 Mrkobrad, Miroslav Dobit i od nešumarskih djelatnosti
30 Tomić, Ivica Upotrebljeni novi tarifni nizovi
30 Mrkobrad, Miroslav Nastavak pozitivnog trenda
31 Pleše, Vesna Povećati disciplinu, smanjiti troškove
31 Pleše, Vesna GIS radionica Uprave šuma Delnice
31 Pleše, Vesna Uspješnih šest mjeseci
32 Lončarić, Antun Zlatko Kiza i Laktin - zadnji uspon u ovoj godini
milje Gubijan, Željko Drvo i drveće
omot Mrkobrad, Miroslav Lužnjakova sastojina


godište: 2000

sve naslovnice     BIBLIOGRAFIJA     PRETRAŽIVANJE     ARHIV:  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
novine HŠ: 1992 1993 1994 1995 1996 


siječanj veljača ožujak travanj svibanj lipanj


37/38 - 01/2000


39 - 03/2000


40 - 04/2000


41 - 05/2000


42 - 06/2000


43 - 07/2000


44/45 - 08/2000


46/47 - 10/2000


48 - 12/2000

srpanj kolovoz rujan listopad studeni prosinac
(C) 2008/2009 HRSUME WebTeam