Časopis za popularizaciju šumarstvarubrika: svijet+Afrika
 
rb mjesec broj str obim autor naslov
1 11/2009 155 20 3 Šafarek, Goran Savane, travnjaci s raštrkanim drvećem
2 12/2009 156 25 3 Šafarek, Goran Biljno carstvo Cape broji 11.000 vrsta!
3 03/2011 171 35 2,3 Vincenc, Goran Kroz deltu Nigera pinasom se plovi nekoliko sati!
4 05/2011 173 20 2,3 Vincenc, Goran Šetnja po zemlji Dogona

                UNDER CONSTRUCTION