Časopis za popularizaciju šumarstvaautor: Sabadi, Rudolf
 
rb mjesec broj str obim naslov rubrika
1 05/1997 5 7 6 Šumarstvo u brojkama europa
2 06/1997 6 2 3 Vlasništvo pod nadzorom šumarska politika

                UNDER CONSTRUCTION