Časopis za popularizaciju šumarstvaautor: Indir, Janka
 
rb mjesec broj str obim naslov rubrika
1 12/2012 192 7 0,5 Mališani u posjeti UŠP-u Koprivnica događaji
2 05/2013 197 42 0,5 DV Tratinčica u posjeti koprivničkim šumarima škola u šumi

                UNDER CONSTRUCTION