Časopis za popularizaciju šumarstvaautor: Bubanj, Jasna
 
rb mjesec broj str obim naslov rubrika
1 10/2006 118 11 0,75 Hrvatski šumari na kongresu Udruženja europskih šumara

                UNDER CONSTRUCTION