Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: autori
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 07/2004 91 48 1 Mrkobrad, Miroslav Šuma okom šumara u šumarskom miljeu
2 06/2007 126 20 2 Mrkobrad, Miroslav Grand prix izložbe Željku Gubijanu za Anatomiju kvrge fotografija
3 06/2010 162 20 2 Mrkobrad, Miroslav Grand prix u Sloveniju, autoru Miranu Orožimu! fotografija
4 06/2010 162 23 2 Tomić, Ivica “Dendrologija-List” vrijedan udžbenik za široki krug korisnika knjige
5 06/2010 162 98 1 Mrkobrad, Miroslav Cvjetna raskoš koja govori više od riječi! floraart

                UNDER CONSTRUCTION