Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: Turkalj, Matija
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 10/2015 226 18 1 Vincenc, Goran Srednjovjekovni vitezovi po treći puta zauzeli Jankovac
2 09/2017 249 36 1 Vincenc, Goran Viteški turnir postaje tradicija Jankovca

                UNDER CONSTRUCTION