Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: Tonc, Dalibor
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 06/2013 198 12 1 Vincenc, Goran Umjetnička kolonija u lugarnici Jarčevac kultura
2 12/2015 228 22 1 Vincenc, Goran Jarčevačka kolonija sedmu godinu zaredom kultura

                UNDER CONSTRUCTION