Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: Schejbal, Berislav
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 12/2005 108 36 2 Schejbal, Berislav Dvorac Dioš ili Marijin dvor uz rub šume

                UNDER CONSTRUCTION