Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: Sabljak, Maja
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 05/2020 281 40 2 Vincenc, Goran Unatoč ljudskim nedaćama, priroda se budi

                UNDER CONSTRUCTION