Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: PP Papuk
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 05/2005 101 16 1 Tomić, Ivica Stoljetni kitnjaci na Papuku - novi spomenik prirode zaštićena priroda
2 09/2006 117 25 1 Tomić, Ivica Kavkaski divokozjak

                UNDER CONSTRUCTION