Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: List, Zlatko
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 06/2002 66 16 0,5 Grahovac – Tremski, Mirjana Uspješno zaštićeno 300 ha lužnjakovih sastojina zaštita šuma

                UNDER CONSTRUCTION