Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: Krah, A.
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 07/2003 79 39 0,7 Firšt, Boris Naslov prvaka ostaje u Mađarskoj lovstvo

                UNDER CONSTRUCTION