Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: Imago Ogilvy
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 07/2018 259 6 2 Vincenc, Goran Osvrni se i spasi šumu
2 11/2018 263 21 1 Jakobović, Helena Protupožarna kampanja Hrvatskih šuma prepoznata na priznatom komunikacijskom događaju

                UNDER CONSTRUCTION