Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: HUP
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 03/2022 303 14 2 Juričić Musa, Ana Nužno restrukturiranje drvnog sektora učinkovitijom uporabom resursa

                UNDER CONSTRUCTION