Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: HDK
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 11/2017 251 9 1,5 Juričić-Musa, Ana Obećana pomoć oko pronalaska 600 mil. eura za razminiranje
2 11/2017 251 10 1,5 Juričić-Musa, Ana Opskrba sirovinom nije preduvjet za ulaganja

                UNDER CONSTRUCTION