Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: Bukovac, Maja
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 03/2008 135 12 1,3 Pleše, Vesna Uređuju se privatne šume u Gorskom kotaru
2 12/2008 144 16 2 Pleše, Vesna Šume Lukovdola kroz povijest su promijenile mnoge gospodare

                UNDER CONSTRUCTION