Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: Brdar, Zvonko
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 12/2000 48 24 3 Lončarić, Antun Zlatko Kroz stijene Velebita do prve gospodarske osnove uređivanje šuma
2 01/2001 49 98 1 Iz baranjskih ritskih šuma u šumarskom miljeu
3 09/2005 105 29 1 Brdar, Zvonko Autohtone šume brucijskog bora i čempresa najveće su sačuvane šumske površine europa

                UNDER CONSTRUCTION