Časopis za popularizaciju šumarstvafotografija: Ajhner, Goran
 
rb mjesec broj str obim autor naslov rubrika
1 04/2004 88 26 1,3 Ajhner, Goran Zagrebački uređivači putevima prvih planinara uređivanje šuma
2 03/2008 135 18 2 Mrkobrad, Miroslav Prvi Program gospodarenja za Baćinu uređivanje šuma

                UNDER CONSTRUCTION